PEDAGOGICKÁ ČINNOST KLINIKY – ZS a LS 2021/2022

III. interní klinika zajišťuje ve studijních oborech – všeobecné lékařství (vč. výuky v angličtině), stomatologie, ošetřovatelství (bakalářský amagisterský studijní program LF) a v oboru učitelství pro střední zdravotní školy (magisterský program Pedagogické fakulty UP) výuku vnitřníholékařství se zaměřením na profilové obory kliniky – nefrologie, revmatologie, endokrinologie, diabetologie, dílčí kapitoly hematologie a poruchmetabolismu lipidů.

Přehled výuky (ČJ)

Zařazení výuky Studijní program Zkratka
5. ročník – Všeobecné lékařství
5. ročník, 9. semestr (ZS) Všeobecné lékařství IN3/VCA12
5. ročník, 10. semestr (LS) Všeobecné lékařství IN3/VCB12
6. ročník – Všeobecné lékařství
6. ročník, 11. a 12. semestr Všeobecné lékařství IN0/VC041
4. ročník – Zubní lékařství
4. ročník, 7. semestr Zubní lékařství IN3/ZUA22
Klinická propedeutika
2. ročník, 10. semestr (LS) Všeobecné lékařství IN0/VCB12
Předmět C
Diferenciální diagnostika ve VL Všeobecné lékařství IN3/VC041

Teaching overview (EN)

Classification Study program Shortcut
5th year – General Medicine
5 year, 9 and 10 semester General Medicine IN3/VA012
6th year – General Medicine
6th year, 11th and 12th semesters General Medicine IN0/VA041
4th year – Dentistry
30 less. of seminars / less. of exercises Dentistry IN3/ZAA11
Introduction to Clinical Medicine
3rd year, 5th term Všeobecné lékařství IN0/VCB12
Předmět C
Diferenciální diagnostika ve VL General Medicine IN0/VAA11