Základní charakteristika

III. interní klinika FN Olomouc je široce koncipované pracoviště, které poskytuje mimo standardní péči v oblasti všeobecného vnitřního lékařství také vysoce specializovanou diagnostickou a léčebnou péči v profilových oborech kliniky, tj. v nefrologii, revmatologii, endokrinologii, diabetologii a dále v problematice aterosklerózy a poruch lipidového metabolismu. Klinika plní také pedagogické a výzkumné úkoly. 

Zdravotnické činnosti

III. Interní klinika zajišťuje všechny standardní diagnostické a léčebné činnosti v rámci všeobecného vnitřního lékařství pro pacienty Olomouckého kraje. Pro nemocné z Olomouckého kraje i ostatních moravských krajů poskytuje vysoce specializovanou, komplexní diagnostickou a léčebnou péči v následujících podoborech vnitřního lékařství:

nefrologie, zahrnující:

 • diagnostiku a léčbu onemocnění ledvin
 • transplantaci ledvin včetně komplexní předoperační přípravy a následné dispenzární péče nemocných po transplantaci
 • všechny formy očišťování krve (hemodialýza, hemoperfúze, hemofiltrace, hemodiafiltrace, membránová plazmaferéza, ambulantní peritoneální dialýza a chronická cyklická peritoneální dialýza - CAPD) u chronických i akutních stavů

revmatologie, zahrnující:

 • diagnostiku a léčbu revmatických chorob, především systémových onemocnění pojiva včetně závažných, život ohrožujících stavů
 • diagnostiku a léčbu metabolických onemocnění skeletu, včetně osteodenzitometrie

endokrinologie, zahrnující:

 • diagnostiku a léčbu endokrinních chorob
 • diagnostiku a léčbu chorob metabolismu lipidů v rámci centra pro aterosklerózu a poruch metabolismu lipidů

diabetologie, zahrnující:

 • diagnostiku a léčbu diabetu včetně akutních a chronických komplikací 

Jednotka intenzivní péče III. interní kliniky zajišťuje komplexní intenzivní péči o nemocné s akutním ohrožením životně důležitých funkcí a závažnými poruchami vnitřního prostředí, a to přednostně u onemocnění vyplývajících z profilového zaměření pracoviště a u nemocných s tromboembolickou nemocí.

Bioptické centrum kliniky nabízí širokou škálu bioptických technik. Je to především: biopsie ledvin a ledvinného štěpu, biopsie jater, aspirační biopsie kostní dřeně a trepanobiopsie kostní dřeně, štítné žlázy, příštítných tělísek, lymfatických uzlin a podkožních útvarů.

V rámci všeobecného interního lékařství a profilových oborů je poskytována také konziliární služba pro ostatní kliniky a pracoviště FNOL. V návaznosti na Oddělení urgentního příjmu je realizována péče o spádové nemocné a ve spolupráci s ostatními moravskými pracovišti je poskytována pomoc při řešení diferenciálně diagnosticky složitých a léčebně náročných stavů. 

Speciální programy

 • Transplantační program (součást Transplantačního centra FNOL)
 • Hemodialyzační středisko a poradna pro CAPD
 • Centrum pro diagnostiku a léčbu systémových chorob pojiva
 • Centrum pro biologickou léčbu revmatických chorob
 • Osteocentrum pro diagnostiku a léčbu metabolických onemocnění skeletu
 • Centrum pro léčbu růstovým hormonem
 • Centrum pro léčbu endokrinní orbitopatie
 • Centrum pro diagnostiku a léčbu endokrinní hypertenze
 • Centrum pro aterosklerózu a poruchy metabolismu lipidů
 • Diabetologické centrum