Kontakty k výuce

areál FNOL, I. P. Pavlova 6, 779 00 Olomouc
budova J1 (nefrologie, revmatologie, endokrinologie), J2 (dialýza)
číslo pracoviště: 1240

Přednosta
prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.
pavel.horak@fnol.cz
585 852 203
Zástupce přednosty pro výuku
doc. MUDr. Karel Krejčí, Ph.D.
karel.krejci@fnol.cz
585 853 383
Asistentka přednosty
Bc. Marcela Janů
marcela.janu@fnol.cz
585 853 384
Technické zajištění
Michal Slánský
michal.slansky@fnol.cz
585 853 357

Garant pro výuku 2. ročníku

 

Interní propedeutika – IN0/VCB12

prof. MUDr. Vlastimil Ščudla, CSc. Vlastimil.Scudla@fnol.cz

 

Garant pro výuku 4. ročníku

 

Zubní lékařství – IN3/ZUA22

MUDr. Jiří Orság, Ph.D. Jiri.Orsag@fnol.cz

 

Garant pro výuku 4. ročníku

 

Dentistry – IN3/ZAA11

MUDr. Jan Schovánek, Ph.D. Jan.Schovanek@fnol.cz

 

Garant pro výuku 5. ročníku

 

Všeobecné lékařství – IN3/VCA12, VCB12

MUDr. Ĺubica Cibičková, Ph.D. Lubica.Cibickova@fnol.cz

 

Garant pro výuku 5. ročníku

 

General Medicine – IN3/VA012

MUDr. Jiří Vymětal, Ph.D. Jiri.Vymetal@fnol.cz

Garant pro výuku 6. ročníku

 

Všeob. lékařství a General Medicine – IN0/VC041 a VA041

doc. MUDr. Milan Halenka, Ph.D. Milan.Halenka@fnol.cz