Kontakty na oddělení

Příjmová kancelář 588 443 359
Pracoviště sonografie 588 443 350, 588 444 749
Všeobecně interní oddělení - 39A 588 443 360, 588 443 367
Oddělení revmatologie - 39R 588 443 920, 588 443 358
Oddělení diabetologie a endokrinologie - 39B 588 443 362, 588 443 361
Oddělení nefrologie - 39C 588 443 177, 588 444 747
Oddělení JIP - 39D 588 444 165, 588 444 748
Hemodialyzační středisko 588 444 162, 588 444 164

Lékaři

MUDr. Marie Bolacká 588 443 361 marie.bolacka@fnol.cz 
MUDr. Lubica Cibičková, Ph.D. 588 443 361 lubica.cibickova@fnol.cz
MUDr. Daniela Číhalíková 588 443 361 daniela.cihalikova@fnol.cz
MUDr. Roman Dohnal 588 443 361 roman.dohnal@fnol.cz 
MUDr. Ladislav Faltýnek, CSc. 588 442 732 ladislav.faltynek@fnol.cz
MUDr. Ladislava Fryšáková 588 444 742 ladislava.frysakova@fnol.cz
doc. MUDr. Milan Halenka, Ph.D. 588 443 350 milan.halenka@fnol.cz
prof. MUDr. Pavel Horák, CSc. 588 443 358 pavel.horak@fnol.cz 
MUDr. Miroslav Hrubý 588 445 924 miroslav.hruby@fnol.cz
prof. MUDr. David Karásek, Ph.D. 588 443 381 david.karasek@fnol.cz 
MUDr. Viktor Klementa 588 444 747 viktor.klementa@fnol.cz
MUDr. Zdenka Kosatíková 588 445 925 zdenka.kosatikova@fnol.cz
MUDr. Pavlína Kostelníková 588 443 360 pavlina.kostelnikova@fnol.cz 
MUDr. Dagmar Kovářová, Ph.D. 588 443 360 dagmar.kovarova@fnol.cz 
doc. MUDr. Karel Krejčí, Ph.D. 588 444 747 karel.krejci@fnol.cz
MUDr. Ondřej Krystyník 588 445 936 ondrej.krystynik@fnol.cz
MUDr. Ester Kurašová 588 443 360 ester.kurasova@fnol.cz 
MUDr. Eva Lokočová 588 443 358 eva.lokocova@fnol.cz 
MUDr. Kateřina Loyková 588 443 837 katerina.loykova@fnol.cz
MUDr. Lucie Lysková 588 443 362 lucie.lyskova@fnol.cz 
MUDr. Rudolf Metelka, Ph.D.  588 444 165 rudolf.metelka@fnol.cz
MUDr. Jiří Orság, Ph.D.  588 444 747 jiri.orsag@fnol.cz
MUDr. Anna Petříčková 588 444 747 anna.petrickova@fnol.cz 
MUDr. Jan Schovánek, Ph.D. 588 443 367 jan.schovanek@fnol.cz
MUDr. Martina Skácelová, Ph.D. 588 443 358 martina.skacelova@fnol.cz
MUDr. Adéla Skoumalová 588 443 358 adela.skoumalova@fnol.cz 
prof. MUDr. Vlastimil Ščudla, CSc. 588 443 749 vlastimil.scudla@fnol.cz
MUDr. Růžena Ševčovičová 588 443 358 ruzena.sevcovicova@fnol.cz 
MUDr. Jakub Štěpán 588 444 162 jakub.stepan@fnol.cz 
MUDr. Jakub Videman 588 443 360 jakub.videman@fnol.cz 
MUDr. Jiří Vymětal, Ph.D. 588 444 165 jiri.vymetal@fnol.cz
prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc. 588 443 384 josef.zadrazil@fnol.cz 
MUDr. Kamil Žamboch, Ph.D. 588 444 747 kamil.zamboch@fnol.cz
MUDr. Martin Žurek, Ph.D.   588 442 731 martin.zurek@fnol.cz

Administrativa

Sekretářky FNOL

Jméno Telefon Fax E-mail
Mikulíková Milada 588 443 359 588 442 526

milada.mikulikova@fnol.cz

Polesová Zlatuše 588 444 162 588 442 526

zlatuse.polesova@fnol.cz 

Pytolajová Andrea

588 443 849

588 442 526 andrea.pytolajova@fnol.cz 


Asistenka LF UP

Jméno Telefon Fax E-mail
Bc. Janů Marcela 588 443 384 588 442 526 marcela.janu@fnol.cz 

 

Správce sítě, technik

Jméno Telefon Fax E-mail
Slánský Michal 588 443 357, 588 443 359 588 442 526 michal.slansky@fnol.cz