Představujeme naše Hemodialyzační středisko

Hemodialýza je metoda krátkodobé (akutní) nebo dlouhodobé (chronické) přístrojové náhrady funkce ledvin. Hlavní pracovní náplní hemodialyzačního střediska je provádění pravidelných intermitentních hemodialýz v rámci chronického dialyzačního programu pro pacienty ze spádové oblasti Olomouce.

Chronický dialyzační program je současně zajišťován i pro pacienty hospitalizované ve FN Olomouc z ostatních hemodialyzačních středisek v rámci Olomouckého kraje. Na hemodialyzačním středisku je zajištěno provádění dalších eliminačních metod:

 • hemodialýza
 • hemodiafiltrace
 • membránová plazmaferéza
 • ambulatní a cyklická peritoneální dialýza
 • hemoperfúze

Provoz na hemodialyzačním středisku je ambulantní.

Komplexní péče FN Olomouc

Naši pacienti mají zajištěnou komplexní péči s návazností na další specializovaná pracoviště FN Olomouc s možností okamžitého řešení zdravotních potíží. Máme také přímou návaznost na Transplantační centrum FN Olomouc, zajišťující transplantace ledvin.

 

Nadstandardní služby

Našim dialyzovaným pacientům nabízíme nad rámec veškeré zdravotní péče

 • bezplatný vjezd a parkování na vyhrazených místech u kliniky
 • možnost využití dialyzačních lůžek dle individuální domluvy
 • snadnou dostupnost lékárny FN Olomouc zajišťující široký sortiment léků na předpis s minimalizací doplatků a možností jejich doručení přímo na kliniku
 • zajištění rekreačních dialýz
 • nutriční poradenství našich výživových specialistů
 • psychologické poradenství
 • možnost využití služeb sociálního oddělení FN Olomouc v nepříznivé sociální situaci